VCA begeleiding


Voor de begeleiding van uw bedrijf naar een VCA certificering bent u bij VGMK adviesgroep aan het juiste adres.

VCA certificering behalen bij VGMK Adviesgroep


VGMK Adviesgroep voor de begeleiding van uw VCA certificering?

VCA certificeren is voor een bedrijf van groot belang. De adviseurs van VGMK Adviesgroep hebben jarenlange ervaring met het opzetten en begeleiden van VCA systemen en bieden een VCA systeem aan dat zich onderscheidt.
VGMK Adviesgroep verleent niet alleen assistentie bij het behalen van de VCA certificering maar is tevens behulpzaam bij de daadwerkelijke invoering van alle processen. Onze adviseurs nemen u het werk graag uit handen en houden van een praktische aanpak.
Vanuit het VCA systeem wat wij hebben opgezet is eenvoudig de stap te zetten naar ISO certificering. Wij werken inmiddels met digitale VCA en ISO systemen. VGMK adviesgroep zorgt voor uw VCA begeleiding.

Onze werkwijze

Doormiddel van een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf voeren we samen met u een zogenaamde 0-meting uit. Hieruit blijkt welke stappen er moeten worden genomen om te komen tot VCA certificering. Vervolgens stellen wij een op maat gemaakte offerte voor u op. Als onze werkzaamheden starten wordt begonnen met de uitvoering van een functiegerelateerde risico-inventarisatie. (RI&E). Daarna stellen wij het VCA handboek en de VCA bijlagen op en bespreken die doormiddel van een aantal sessies bij uw bedrijf. Tijdens deze VCA begeleiding wordt het VCA systeem op maat gemaakt voor uw organisatie.

Ons adviesbureau heeft inmiddels vele bedrijven met succes begeleid tot VCA certificering. Dit traject kan afhankelijk van uw medewerking snel worden afgerond waarbij een minimale tijdsduur van 3 maanden noodzakelijk is. Aan het einde van het traject wordt het VCA systeem getoetst door een onafhankelijke geaccrediteerde certificatie instelling.

VGMK Adviesgroep is bekend met de werkwijze van diverse certificatiebureaus en helpt u bij het maken van de juiste keuze. Dit kan u een flinke kostenbesparing opleveren.

Wij kunnen u na een vrijblijvend bezoek een scherpe prijs aanbieden. Neem voor referenties of een offerte contact op met een van onze adviseurs!

VCA Certificering in de praktijk

Aanvankelijk is de VCA norm begin jaren negentig door een aantal petrochemische bedrijven in het leven geroepen omdat er te veel ongevallen plaatsvonden in de petrochemische industrie, voornamelijk bij contractors. Door invoering van de VCA certificering is het aantal ongevallen met succes teruggebracht. Dit heeft er toe geleid dat VCA certificering ook in andere sectoren zoals de bouwsector werd erkend.

VCA certificering heeft de afgelopen 20 jaar geleid tot het terugbrengen van het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Als onderdeel van de VCA certificering hebben de veiligheidscursussen hiertoe geleid maar ook bijvoorbeeld toolboxmeetings, waarin veiligheidszaken worden besproken. Verder wordt het begrip LMRA aan de medewerkers toegelicht, zodat de medewerkers in het kader van de VCA certificering ook een stuk eigen verantwoordelijkheid met zich mee krijgen.

Uit onderzoek van Stichting Arbouw is gebleken dat er jaarlijks nog ongeveer 13.000 medewerkers in de bouw een incident met verzuim ondergaan. Dit leidt tot een ziekteverzuim van meer dan 5 %. VCA certificering is een "tool" om dit ziekteverzuim als gevolg van incidenten en arbeidsongevallen terug te dringen. Een lager ziekteverzuim leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit binnen de bedrijven.

Belangrijke risicofactoren voor arbeidsongevallen zijn:

» werken op hoogte
» werken in of met gevaarlijke stoffen
» werken in een lawaaierige omgeving
» gevaarlijk werk doen
» werken onder tijdsdruk
» werk met een hoge fysieke belasting
» onvoldoende instructie over het gebruik van gereedschappen
» onduidelijke afspraken over de werkwijze
» onduidelijke afspraken over preventieve veiligheidsmaatregelen
» onduidelijke afspraken over collectieve- of persoonlijke beschermingsmiddelen

VCA certificering zorgt voor structurele aanpak van veiligheid- en gezondheidsrisico's. De basis hierbij is het opstellen van de risico inventarisatie en plan van aanpak. In dit rapport worden alle functiegerelateerde risico's geënventariseerd. Door middel van de VCA certificering worden deze risico's tot een acceptabel niveau beheerst zodat de kans op arbeidsongevallen en incidenten wordt verkleint. Vak- en veiligheidsopleidingen komen bij VCA certificering ook aan bod en worden in een duidelijk overzicht gezet.

VCA Certificering voor klein bedrijf mogelijk ?

Voor elk bedrijf dat minimaal 1 medewerker in dienst heeft, dan wel eenmanszaken die frequent ZZP-ers inhuren is VCA certificering mogelijk. Steeds minder bedrijven in de bouw nemen vast personeel aan. Er wordt steeds meer gewerkt met ZZP-ers. In het kader van de VCA certificering worden deze ZZP-ers volgens de VCA norm als medewerkers beschouwd omdat zij onder regie van het bedrijf dat ze inhuurt werkzaamheden uitvoeren.
Dit heeft ook met aansprakelijkheid in de keten te maken.

VCA Certificering moeilijk ?

VCA certificering is niet moeilijk. Zonder dat u er bij stil staat zijn al veel zaken op VCA gebied binnen uw organisatie geregeld. Inmiddels zijn de medewerkers in veel gevallen al in het bezit van een diploma Basisveiligheid of VOL-VCA. De gereedschappen worden misschien jaarlijks al gekeurd en wellicht is er een BHV-er opgeleid. VCA certificering is natuurlijk meer dan dit alleen. Bij het uitvoeren van de nul-meting is het handig dat wij zulke informatie hebben. Hoe meer er al door u is geregeld, hoe lager ons tarief voor begeleiding tot VCA certificering kan zijn.

Welke VCA certificering is voor uw bedrijf van toepassing?

VCA certificering is onder te verdelen in drie niveaus, namelijk:
» VCA*, deze certificering is voornamelijk van toepassing voor de onderaannemers.
» VCA**, deze certificering is voornamelijk van toepassing voor de hoofdaannemers.
» VCA Petrochemie, deze certificering is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten in de petrochemische sector.
Er kan niet worden gezegd dat meerdere sterren een betere VCA certificering zou aanduiden, zoals bij restaurants of in hotels. Het gaat bij VCA certificering slechts om de herkenning. Ongeveer 90% van de bedrijven heeft een VCA* (VCA 1 ster) certificering.
Inmiddels hebben meer dan 14.000 bedrijven in Nederland een VCA certificaat behaald.
Het certificatieniveau van een bedrijf is dus afhankelijk van de werkzaamheden die een bedrijf uitvoert en de omgevingsfactoren.

Voordelen van VCA certificering:

» Met VCA certificering voldoet u aan de eisen van uw opdrachtgevers.
» Met VCA certificering kunt u deelnemen aan aanbestedingen en raamcontracten.
» Het VCA systeem zorgt voor een structurele vastlegging van veiligheidsaspecten.
» Het VCA handboek is duidelijk van opzet met overzichtelijke bijlagen.
» Met VCA certificering voldoet u aan bijna alle ARBO wettelijke verplichtingen.
» VCA certificering zorgt voor een professionele uitstraling van uw bedrijfsvoering.
» VCA gecertificeerde aannemers hebben hun VGM beheerssysteem op orde.
» VCA certificering is een goede basis in de stap naar bijvoorbeeld een ISO certificering.
» VCA certificering krijgt steeds meer bekendheid in onze buurlanden.
» VCA certificering kan soms leiden tot een lage verzekeringspremie.
» VCA certificering : professionaliteit en veiligheid gaan samen.

WerkwijzeHoe gaan wij te werk?

Selectie van onze klantenDiverse bedrijven in bouw, utiliteit, ..